V Ý S T A V N Á  S I E Ň, Hlavné námestie 64, Kežmarok

PLÁN VÝSTAV pre rok 2021

 

Inštalácia: 8.1. – 11.1.

12. 1. – 30. 1. 2021 Janka Galliková a Rudolf Rabatin

Demontáž: 1. 2.

 

Inštalácia 1. 2. – 2. 2.

3. 2. – 27. 2. 2021 Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník

Demontáž: 1. 3.

 

Inštalácia 2. 3. – 4. 3.

5. 3. – 31. 3. 2021 Moje (ne)istoty (súťažný projekt Školy umeleckého priemyslu)

Demontáž: 1. – 6. 4.

 

Inštalácia: 7. 4. – 8. 4.

9. 4. – 30. 4. 2021 Milan Rastislav Štefánik

Demontáž: 3. 5.

 

Inštalácia: 3. 5. – 4. 5.

5. 5. – 15. 5. 2021  S vďakou našim mamám (súťažný projekt Špeciálnej základnej školy)

Demontáž:  17. 5.

 

Inštalácia: 17. 5. – 18. 5.

19. 5. – 5. 6. 2021  Maturitné práce ŠUP

Demontáž:  7. 6.

 

Inštalácia: 7. 6. – 8. 6.

9. 6. – 26. 6. 2020 ZUŠ A. Cígera 

Demontáž: 28. 6.

 

Inštalácia: 29. 6. – 1. 7.

2. 7. – 28. 8. 2021  Vlnenie – výstava ÚĽUVu

Demontáž: 30. – 31.8.

 

Inštalácia: 2. – 3. 9.

6. 9. – 30. 9. 2021 Janka Peštová Sýkorová

Demontáž: 1. 10.

 

Inštalácia: 4. 10. – 5. 10.

6. 10. – 30. 10. 2021 Klub Kežmarských výtvarníkov

Demontáž: 2. 11.

 

Inštalácia: 2. 11. – 3.11.

4. 10. – 30. 11. 2021 Slovenský ornament majstra Kostelníčka/Eva Lizoňová, kežmarská            

                                   výtvarníčka – kytice a krajiny

Demontáž: 1. 12.

 

Inštalácia: 1. 12. – 2. 12.

3. 12. 2021 – 8. 1. 2022 Vianoce pod Tatrami

Demontáž: 10. 1. 2022